OLEJE A MAZIVA
Kontakt

LED – JAPA OIL, s. r. o.
Komenského ul.
(areál Agrodružstva)
768 33 Morkovice – Slížany

 

Mobil: 602 747 429

 

Najdete nás na mapy.cz

 

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí - pátek
7:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00

Spolehlivá firma

www.infoaktualne.cz

LED - JAPA OIL, s.r.o. - ekatalog.czLED - JAPA OIL, s.r.o. - ekatalog.cz
Sponzorujeme
Sponzorujeme

(polyalfaolefiny, estery)

Syntetické oleje se vyrábějí chemickou cestou, vazbou speciálních uhlovodíkových molekul v průběhu několikastupňového procesu. Lze tak vyrobit produkt libovolné molekulární struktury a délky řetězce s vynikajícími a trvale rovnoměrnými a stálými vlastnostmi. U syntetických olejů se jedná hlavně o polyalfaolefiny (PAO) a syntetické estery.

Polyalfaolefiny

Těmito oleji se rozumí kapalné substance podobné parafínu, skládající se pouze z uhlíku a vodíku, které mají pouze následkem délky řetězce, stupně rozvětvení a polohy jednotlivých větví, určitou viskozitu, vysoký index viskozity a nízký bod tuhnutí.

Estery

Estery obsahují v porovnání s polyalfaolefiny ještě kyslík a získávají se reakcí alkoholu s organickou kyselinou. K výrobě maziv se používají především estery kyseliny karbonové, které lze na základě jejich chemické struktury dále členit na diestery a polyestery. Vlastnosti těchto esterů jsou proto také rozdílné, avšak obecně oba tyto typy disponují dobrými viskózními a tepelnými vlastnostmi, nízkým bodem tuhnutí a vynikající odolností vůči stárnutí.

V praxi disponují syntetické kapaliny oproti minerálním olejům celou řadou důležitých předností (tabulka 1). Jedinou nevýhodou je pouze jejich vysoká cena podmíněná nákladnou výrobou syntetických základových olejů.

Tabulka 1: Výhody syntetických základových olejů

Vlastnosti

Účinky

Vyšší únosnost mazacího filmu Lepší ochrana proti otěru (ložisek, pístních kroužků, ventilů)
Neobsahují žádné nestabilní komponenty Vyšší oxidační a tepelná stabilita
Vyšší viskozitní index, méně aditiv pro jeho zlepšení Zlepšená střihová stabilita
Nízká těkavost a nízké ztráty odpařováním Snížená spotřeba oleje
Velmi dobré teplotní vlastnosti Lepší studený start a rychlé promazání motoru = menší opotřebení
Nižší viskozita – nižší spotřeba pohonných hmot Oleje s nízkou viskozitou (především 0W & 5W) vedou k podstatnému snížení tření v motoru
Vysoká tepelná odolnost, tzn. menší náchylnost k vytváření a usazování nečistot Čistější motor a prodloužený interval výměny oleje