MENU VYROBCI

Obecně o olejích

Co to je vlastně mazání? Je to snižování tření mezi dvěma tělesy, které se vůči sobě pohybují, nebo je učiněn pokus o jejich vzájemný pohyb. Tak zní definice. V podstatě potřebujeme oddělit dva povrchy vrstvou maziva tak, aby v ideálním případě nedocházelo k jejich dotyku.

Výraz „mazání“ vznikl ze slova „maz“. Takto nazývali naši předkové surový zvířecí tuk, kterým mazali ložiska svých vozů a kár, aby se snížilo tření a tím potřebná síla vynaložená člověkem nebo zvířetem, a aby se současně udrželo opotřebení povozů v určitých mezích.

Pátrání člověka po účinných mazivech je velmi proměnlivé a staré jako historie lidstva sama. Číňané využívali již kolem roku 3500 před n. l. mazacího účinku vody, Egypťané používali k mazání svých bojových vozů již kolem roku 1400 před n. l. zvířecí tuk nebo olivový olej smísený s vápencovou moučkou; kolem roku 780 před n. l. odhalili Číňané vlastnosti tření, které snižovali směsi rostlinných olejů a olova. Na vhodnost vzduchu jako maziva bylo poukázáno již před více než 100 lety.

V moderní definici zahrnuje pojem „maziva“ především výrobky používané k mazání kluzných a valivých prvků. Mezi maziva jsou však řazeny také druhově příbuzné výrobky, které jsou blízké svým složením, způsobem výroby a vlastnostmi, které však slouží pod názvem „pracovní oleje“ v průmyslových procesech jako pomocná média k přenosu sil, odvodu tepla, chlazení, jako izolační oleje nebo prostředky antikorozní ochrany.

Podíl maziv tvoří na celkové spotřebě minerálních olejů celosvětově v průměru přibližně 0,8 %, v zemích s rozvinutým průmyslem kolem 1 %. Ekonomický význam maziv je však podstatně větší, než lze v souvislosti s jejich poměrně malým podílem na trhu olejů předpokládat. Vlivem tření se spotřebovává 30 % energie vyrobené na celém světě, následkem opotřebení vznikají rok co rok miliardové ztráty.

Konstruktéři již dnes vědí, že maziva jsou nejen nezbytné provozní látky, ale také konstrukční prvky. Konstrukce, která je ve smyslu mazací techniky vyzrálá a podporuje správné mazání, šetří energii, snižuje prostojové ztráty a náklady na náhradní díly a na opravy a napomáhá udržovat hodnotu strojového parku a zařízení. Samotná maziva jsou intenzívním výzkumem neustále vyvíjena.

Nejdůležitějšími mazivy jsou podle množství mazací oleje, které mají všechny svůj původ v ropě.