MENU VYROBCI
[vc_custom_heading text=“Obchodní podmínky“ font_container=“tag:h1|font_size:30px|text_align:left|color:%230a0a0a“ google_fonts=“font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal“]

Obchodní a dodací podmínky společnosti LED – JAPA OIL, s.r.o.

jsou platné od 1. 1. 2014 do doby vydání nových obchodních podmínek


I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) platí pro nákup v maloobchodní prodejně firmy LED – JAPA OIL, s.r.o., Komenského, areál Agrodružstva. 768 33 Morkovice-Slížany (dále jen „prodávající). Kupujícím je pro účely těchto podmínek každý, kdo zašle prodávajícímu objednávku ke koupi zboží z nabídky prodávajícího. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající jim z kupní smlouvy uzavřené dle podmínek, přičemž za kupujícího se považuje osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.


II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.led-japaoil.cz, dle ceníků uvedených v sekci maloobchodní prodej, které kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání a platbu. Proces objednávky je ukončen odesláním těchto údajů e-mailem, telefonicky, faxem, případně poštou. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s podmínkami a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.

2. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou zboží je cena zboží uvedená v objednávce, v kupní ceně je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak.


III. Distribuce

Distribuce je zajišťována vlastní dopravou, případně prostřednictvím České pošty.

Poštovné je závislé na způsobu platby a hmotnosti dodávky. Při nákupu zboží nad 50kg je doprava a balné dle dohody.

Pokud cena vašeho nákupu přesáhne částku 3000 Kč včetně DPH a má celkovou váhu do 20 kg, neplatíte za poštovní zásilku po celé ČR!

Při osobním odběru se žádné dodatečné náklady neúčtují.


IV. Platební podmínky

Platba se uskuteční:

  • V hotovosti – osobní odběr při vyzvednutí na prodejně
  • Dobírkou – při doručení zboží


V. Dodací podmínky

1. V případě platby na dobírku se zavazuje prodávající dodat kupujícímu zboží nejpozději do 2 -5 dnů ode dne doručení potvrzení objednávky dle II.2. podmínek. V tomto případě hradí kupující kupní cenu zboží při jeho převzetí.

2. V případě platby v hotovosti, kupující obdrží e-mailem nebo telefonicky info o datu, kdy bude zboží v prodejně přichystané k odběru. Kupující se zavazuje pro jeho vyzvednutí a zaplacení v hotovosti nejpozději do 14 dnů na prodejně: LED – JAPA OIL, s.r.o., Komenského areál Agrodružstva, 768 33 Morkovice – Slížany. V případě kdy kupující nedodrží podmínky výše uvedené, nebudou již jeho další objednávky tohoto druhu akceptovány.

3. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. V takovém případě bude zákazník upozorněn telefonicky nebo e-mailem.

4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či velikosti.

5. V případě, že se prodávajícímu nepodaří dodat zboží do místa, které kupující uvedl v objednávce, či nepřevezme-li kupující zboží v tomto místě dodání zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží do místa určeného kupujícím v objednávce a zpět k prodávajícímu vznikly.

6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od kupujícího či přepravce.


VI. Záruka, vady zboží, reklamace, zákonná lhůta pro vrácení zboží

1. Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů / balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu na adresu:
LED – JAPA OIL, s.r.o., Komenského areál Agrodružstva, 768 33 Morkovice – Slížany,
e-mail: obchod(a)led-japaoil.cz.

2. Kupující má právo na výměnu zboží v případě, že při dodání zboží jsou obaly zboží porušené a zboží nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které kupující uplatní u prodávajícího do tří dnů od převzetí zboží, bude-li prodávajícímu zboží předloženo. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu odpovědný. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí, není-li výše uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zák.č. 89/2012 Sb.

3. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

4. Na uvedené zboží se vztahuje minimální záruční doba 24 měsíců. V případě, že Vám z jakéhokoliv důvodu zboží nevyhovuje, máte zákonné právo do 14 dnů ode dne převzetí zboží od smlouvy odstoupit. Zboží pro vrácení musí být nepoškozené a bez zjevných a skrytých vad způsobených používáním.


VII. Závěrečné ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně jako cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, a to včetně přepravného.

2. Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Odesláním objednávky souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.