MENU VYROBCI

Kompresorové oleje

Shell Corena S3 R 68

Shell CORENA S3 R 68 je vysoce kvalitní olej určený pro mazání rotačních a šroubových vzduchových kompresorů. Obsahuje pečlivě vybraná aditiva, která zajišťují spolehlivou ochranu a stálý výkon kompresoru pracujících s teplotou na výtlaku 100 °C a s tlaky do 20 baru, při výměnném intervalu oleje do 6.000 hodin.

Shell CORENA S3 R 68 je speciální kompresorový olej prémiové kvality vytvořený pro vysoký výkon šroubových a vzduchových kompresorů.

Shell Corena S2 P 100

Shell Corena S2 P 100 je vysoce kvalitní olej určený pro mazání vzduchových pístových vysokotlakých kompresorů. Je vhodný pro většinu pístových vzduchových kompresorů s maximální teplotou na výtlaku 220 °C a pracujících za zvýšených tlaků.

Jsou použitelné i pro mazání hnacího ústrojí. Tyto oleje zajišťují bezpečný provoz pístových kompresorů a díky svým vlastnostem poskytují vysoký stupeň ochrany i těm nejzatíženějším strojům.

Shell Corena S2 P 100 se vyznačují výbornou odpudivostí vody. Jsou klasifikovány podle DIN 51 506 jako oleje třídy VD-L.

Shell Corena S4 P 100

Shell CORENA S4 P 100 je syntetický olej pro vzduchové pístové kompresory obsahující základové oleje na bázi syntetických esterů a unikátní vysoce výkonná aditiva.

Shell CORENA S4 P 100 je formulován k zajištění spolehlivého mazacího výkonu vysokotlakých kompresorů pracujících s teplotou na výtlaku přesahující 220 °C a při velkém tlaku.

Shell Corena S4 P 100 je olej vhodný pro použití v pístových vzduchových kompresorech, které pracují s velkými tlaky (běžně do 30 barů) a při velmi vysokých teplotách na výtlaku (až 220°C). Dále jsou tyto oleje doporučeny do kompresorů v případech, kde jsou problémy s tvorbou karbonizačních zbytků. Shell Corena S4 P je rovněž vhodný pro kompresory, které stlačují vzduch určený k dýchacím účelům (např. při plnění zásobníků dýchacích přístrojů).

Olej je vytvořen na bázi syntetických esterů a je určen pro ztížené provozní podmínky. Speciálně vyvinuté základové oleje a zušlechťující přísady obsažené v tomto oleji mohou za to, že tento výrobek je vysoce odolný proti stárnutí, což umožňuje jeho použití při vysokých teplotách na výtlaku, při kterých vlastnosti výrobků vyrobených na bázi ropných olejů jsou již často nedostačující. Tvorba karbonizačních zbytků na ventilech, v mezichladičích a v potrubním vedení a je do značné míry potlačena, což znamená minimalizaci rizika požárů a explozí, bezporuchový provoz a tím i vyloučení neplánovaných odstávek zařízení, vyšší hospodárnost, nižší provozní náklady, prodloužení výměnných lhůt olejů a delší intervaly údržby.

Shell Corena AP se dále vyznačuje velice účinnou ochranou proti korozi a opotřebení, dobrou deemulgační schopností a nepatrným sklonem k pěnění. Výrobek je bezpečný pro většinu běžně používaných těsnících materiálů. Je mísitelný s ropnými oleji, avšak k jejich smísení by nemělo docházet, aby se zabránilo eventuálnímu zhoršení kvality.

Kompresorový olej Shell Corena S4 P 100 je klasifikován jako maziva třídy VDL podle DIN 51506 a jako oleje DAB podle ISO/DP 6521-L a DAC podle ISO 6743-3A.​

Shell Corena S3 R 46

Shell Corena S3 R 46 je vysoce kvalitní olej určený pro mazání rotačních lamelových a šroubových vzduchových kompresorů. Obsahuje pečlivě vybraná aditiva, která zajišťují spolehlivou ochranu a stálý výkon kompresorů s výměnným intervalem oleje 4000 až 6000 hodin za konkrétních provozních podmínek.  

Shell Corena S4 R 46

Shell Corena S4 R 46 je prémiový syntetický olej obsahující unikátní vysoce výkonné přísady. Je formulován k zajištění spolehlivého mazacího výkonu rotačních a šroubových vzduchových kompresorů. Díky moderním přísadám poskytuje spolehlivou ochranu a zajišťuje stálý výkon kompresorů pracujících s teplotou na výtlaku přesahující 100 °C a s tlaky nad 25 barů, při výměnném intervalu oleje do 12.000 hodin.

Shell Corena S4 R 46 je také vhodný pro aplikace vyžadující použití syntetického ložiskového & oběhového oleje nebo oleje R&O (ISO VG 32-68).

Shell Corena S4 R 46 je kompresorový olej vytvořený na bázi PAO, zejména použitelný v prostředí vystaveného vysokým teplotám a ztíženým provozním podmínkám. Díky speciálnímu vývoji a výběru základového oleje a účinných přísad nabízí tento produkt výborné užitné vlastnosti. Tvorba karbonizačních zbytků na ventilech, v mezichladičích a v potrubním vedení je do značné míry potlačena, což znamená minimalizaci rizika požárů a explozí, bezporuchový provoz a tím i vyloučení neplánovaných odstávek zařízení, vyšší hospodárnost, nižší provozní náklady, prodloužení výměnných lhůt olejů a delší intervaly údržby.

Olej se dále vyznačuje velmi účinnou ochranou proti korozi a proti opotřebení, dobrou deemulgační schopností a nepatrným sklonem k pěnění. Výrobek je bezpečný pro většinu běžně používaných těsnících materiálů. Kompresorový olej Shell Corena S4 R 46 je klasifikován jako olej DAJ podle ISO 6743/3A.

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68 je syntetický olej pro chladivové kompresory, vyráběný na bázi alkylovaných benzenů. Nabízí univerzální řešení pro většinu chladivových kompresoru a je kompatibilní s obvykle používanými chladivy s výjimkou kompresorů chlazenými fluorovanými uhlovodíky (HFC). Může být použit v rotačních i pístových typech kompresorů.

Shell Air Tool S2 A 32

Shell Air Tool S2 A 32 je pneumatický olej, který byl vyvinut tak, aby splňoval speciální požadavky pneumatických zařízení, včetně zařízení vystavených nejtěžším podmínkám.

Shell Air Tool S2 A 32 se vyznačuje vysoce stabilním olejovým filmem a účinnými mazacími schopnostmi jak v nejnáročnějších podmínkách použití pneumatických vrtacích zařízení, tak při běžném mlhovém mazání pneumatického nářadí.

Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100

Formulovaný z pečlivé vybraných, hluboce rafinovaných minerálních olejů. Zajišťuje nízký tlak par a vysoký výkon požadovaný pro efektivní mazání rotačních vývěv. Je vhodný pro vývěvy pracující ve vakuovém rozsahu 100 mbar – 10-2 mbar.

Shell Corena S4 R 68

Shell Corena S4 R 68 je prémiový syntetický olej obsahující unikátní vysoce výkonné přísady. Je formulován k zajištění spolehlivého mazacího výkonu rotačních a šroubových vzduchových kompresorů. Díky moderním přísadám poskytuje spolehlivou ochranu a zajišťuje stálý výkon kompresorů pracujících s teplotou na výtlaku přesahující 100 °C a s tlaky nad 25 barů, při výměnném intervalu oleje do 12.000 hodin.

Shell Corena S4 R 68 je také vhodný pro aplikace vyžadující použití syntetického ložiskového & oběhového oleje nebo oleje R&O (ISO VG 32-68).

Shell Corena S4 R 68 je kompresorový olej vytvořený na bázi PAO, zejména použitelný v prostředí vystaveného vysokým teplotám a ztíženým provozním podmínkám. Díky speciálnímu vývoji a výběru základového oleje a účinných přísad nabízí tento produkt výborné užitné vlastnosti. Tvorba karbonizačních zbytků na ventilech, v mezichladičích a v potrubním vedení je do značné míry potlačena, což znamená minimalizaci rizika požárů a explozí, bezporuchový provoz a tím i vyloučení neplánovaných odstávek zařízení, vyšší hospodárnost, nižší provozní náklady, prodloužení výměnných lhůt olejů a delší intervaly údržby.

Olej se dále vyznačuje velmi účinnou ochranou proti korozi a proti opotřebení, dobrou deemulgační schopností a nepatrným sklonem k pěnění. Výrobek je bezpečný pro většinu běžně používaných těsnících materiálů. Kompresorový olej Shell Corena S4 R 68 je klasifikován jako olej DAJ podle ISO 6743/3A.

Shell Air Tool S2 A 100

Shell Air Tool S2 A 100 je pneumatický olej, který byl vyvinut tak, aby splňoval speciální požadavky pneumatických zařízení, včetně zařízení vystavených nejtěžším podmínkám.

Shell Air Tool S2 A 100 se vyznačuje vysoce stabilním olejovým filmem a účinnými mazacími schopnostmi jak v nejnáročnějších podmínkách použití pneumatických vrtacích zařízení, tak při běžném mlhovém mazání pneumatického nářadí.

Shell Corena S2 P 150

Shell Corena S2 P 150 je vysoce kvalitní olej určený pro mazání vzduchových pístových vysokotlakých kompresorů. Je vhodný pro většinu pístových vzduchových kompresorů s maximální teplotou na výtlaku 220 °C a pracujících za zvýšených tlaků.

Jsou použitelné i pro mazání hnacího ústrojí. Tyto oleje zajišťují bezpečný provoz pístových kompresorů a díky svým vlastnostem poskytují vysoký stupeň ochrany i těm nejzatíženějším strojům.

Shell Corena S2 P 150 se vyznačují výbornou odpudivostí vody. Jsou klasifikovány podle DIN 51 506 jako oleje třídy VD-L.

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 32

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 32 je syntetický olej pro chladivové kompresory, vyráběný na bázi alkylovaných benzenů. Nabízí univerzální řešení pro většinu chladivových kompresoru a je kompatibilní s obvykle používanými chladivy s výjimkou kompresorů chlazenými fluorovanými uhlovodíky (HFC). Může být použit v rotačních i pístových typech kompresorů.

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68

Shell REFRIGERATION OIL S4 FR-F 68 je syntetická kapalina pro chladivové kompresory na bázi polyol-esterových základových olejů. Byla vyvinuta pro použití s R134a a dalšími HFC chladivy. Může být použita v rotačních i pístových typech kompresorů.

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68 je kompresorový olej s nízkou mísitelností určené pro chladivové kompresory používající jako chladivo amoniak. Je vyroben ze speciálně rafinovaného parafinického základového oleje v kombinaci s aditivy, která minimalizují tvorbu úsad a zajišťují dlouhodobý provoz.

Může být použit v rotačních i pístových typech kompresorů.