MENU VYROBCI

Výroba základových olejů

Výchozím produktem všech maziv, nezávisle na skutečnosti, zda na bázi minerální nebo syntetické, je ropa. Hned po jejím vytěžení se zbaví vody, soli a mechanických nečistot a je přepravovaná pro další zpracování v rafinériích.

V rafinériích se předehřátá ropa vede do atmosférické destilační kolony, kde se na základě rozdílných teplot varů rozdělí do několika frakcí (obr. 1), které se využívají převážně na výrobu paliv.

atmosfericka_destilace