MENU VYROBCI

Syntetické základové oleje

(polyalfaolefiny, estery)

Syntetické oleje se vyrábějí chemickou cestou, vazbou speciálních uhlovodíkových molekul v průběhu několikastupňového procesu. Lze tak vyrobit produkt libovolné molekulární struktury a délky řetězce s vynikajícími a trvale rovnoměrnými a stálými vlastnostmi. U syntetických olejů se jedná hlavně o polyalfaolefiny (PAO) a syntetické estery.


Polyalfaolefiny

Těmito oleji se rozumí kapalné substance podobné parafínu, skládající se pouze z uhlíku a vodíku, které mají pouze následkem délky řetězce, stupně rozvětvení a polohy jednotlivých větví, určitou viskozitu, vysoký index viskozity a nízký bod tuhnutí.


Estery

Estery obsahují v porovnání s polyalfaolefiny ještě kyslík a získávají se reakcí alkoholu s organickou kyselinou. K výrobě maziv se používají především estery kyseliny karbonové, které lze na základě jejich chemické struktury dále členit na diestery a polyestery. Vlastnosti těchto esterů jsou proto také rozdílné, avšak obecně oba tyto typy disponují dobrými viskózními a tepelnými vlastnostmi, nízkým bodem tuhnutí a vynikající odolností vůči stárnutí.

V praxi disponují syntetické kapaliny oproti minerálním olejům celou řadou důležitých předností (tabulka 1). Jedinou nevýhodou je pouze jejich vysoká cena podmíněná nákladnou výrobou syntetických základových olejů.


Výhody syntetických základových olejů

Vlastnosti

Účinky

Vyšší únosnost mazacího filmu Lepší ochrana proti otěru (ložisek, pístních kroužků, ventilů)
Neobsahují žádné nestabilní komponenty Vyšší oxidační a tepelná stabilita
Vyšší viskozitní index, méně aditiv pro jeho zlepšení Zlepšená střihová stabilita
Nízká těkavost a nízké ztráty odpařováním Snížená spotřeba oleje
Velmi dobré teplotní vlastnosti Lepší studený start a rychlé promazání motoru = menší opotřebení
Nižší viskozita – nižší spotřeba pohonných hmot Oleje s nízkou viskozitou (především 0W & 5W) vedou k podstatnému snížení tření v motoru
Vysoká tepelná odolnost, tzn. menší náchylnost k vytváření a usazování nečistot Čistější motor a prodloužený interval výměny oleje