MENU VYROBCI

Minerální základové oleje

Výroba minerálního oleje pokračuje vakuovou destilací zbytku z destilace atmosférické – mazutu. K oddělení jednotlivých složek podle bodu varu zde dochází za sníženého tlaku. Body varu se za sníženého tlaku také sníží, proto nedochází k velkému tepelnému namáhání a ke štěpení molekul, ke kterému by docházelo při tlaku atmosférickém.

Z vakuové destilace se pro výrobu základových olejů používají olejové destiláty I – III. Ty je nejprve potřeba zbavit nežádoucích polárních sloučenin, které by způsobovaly rychlé stárnutí oleje, a to většinou rozpouštědlovou extrakcí.

Když tento surový olej ochladíme na velmi nízké teploty, začnou se vylučovat pevné parafíny, které by později v provozu vadily. Ty je nutno odfiltrovat, což je základem dalšího procesu odparafinování. Po konečném dočišťovacím procesu nazývaném Hydrofinishing získáváme minerální základové oleje různých viskozit (od 90 do 100, bod tuhnutí v rozmezí –6 až –15°C)
S plynoucími léty dochází k trvalému zdokonalování technologického postupu.