MENU VYROBCI

Hydrokrakované základové oleje

Hydrokrakované oleje, jejichž výchozím produktem je buďto surový parafín z procesu odparafinování rafinátů minerálních olejů nebo plynný olej z vakuové destilace, jsou nazvány také syntetické HC oleje. Hydrokrakované oleje se oproti minerálním olejům vyznačují také podstatně vyšším viskozitním indexem (120 – 150, podle výrobní technologie) a zlepšenými vlastnostmi za studena (bod tuhnutí až –21 °C).